โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่