ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
540
เดือนที่แล้ว
649
ปีนี้
540
ปีที่แล้ว
7,213
ทั้งหมด
11,669
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65

-:- ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา ช่วงการหยุดการเรียนการสอน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 covid-19 
-:- แจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฏาคม 2564 
-:- คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2564 
-:- นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษา. คณะครู ผู้แลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา 
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิ-19 
-:- ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3  
-:- รับสมัครครูอนุบาล เพื่อสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
-:- ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา 
-:- ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 
กิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา2564
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นดอกทองอุไร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง(ประตูสู่แม่แตง)
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ร่วมถวายต้นกฐิน เพื่อสมทบงานกฐิน วัดแม่ขะจาน
ร่วมถวายต้นกฐิน เพื่อสมทบงานกฐิน วัดแม่ขะจาน
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย obec
ครูไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา คุรุสภา