ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
720
ปีนี้
11,805
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
34,101
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
1
กิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง) โดย นางณัฐกฤตา ยิ้มแย้ม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด และ ร.ต.ต.ประสงค์ สิธิ รอง สว.(ป.) สภ.แม่แตง เจ้าพนักงานจราจร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจความปลอดภัยของการสวมหมวกนิรถภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนในชุมชนปลอดภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

10 กันยายน 2566

อบรม พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

นายองอาจ อินทอง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานในพิธีการอบรมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง(อบรม พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง) วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ศาลาสร้างสุข) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเรื่องสื่อนวัตนกรรมพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ให้เหมาะ สมในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษา

28 สิงหาคม 2566

กิจกรรมคุณธรรรม จริยธรรม,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) กิจกรรมคุณธรรรม จริยธรรม วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และทำกิจกรรมประจำฐาน จำนวน 3 ฐาน 1 ฐานนั่งสมาธิ 2 ฐานบำเพ็ญประโยชน์ 3.ฐานประวัติ และสถานที่สำคัญในวัดบ้านแม่ขะจาน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสามัคคี ีจิตสาธารณะ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง

24 สิงหาคม 2566

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง(กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โดมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

19 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวิชาการ STME ศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) กิจกรรมวิชาการ STME ศึกษา วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยจัดกิจกรรมประจำฐาน จำนวน 3 ฐาน 1 ฐานคณิตศาสตร์ 2 ฐานทำขนมพุดดิ้ง 3.ฐานระบายสีปูนปาสเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ปัญหาที่พบเจอ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน อย่างสามัคคี

15 สิงหาคม 2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ),โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายยรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความกตตัญญูกตเวทีต่อแม่ของแผ่นดี และแม่ผู้ให้กำเนิด และเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ด้านการกล้าแสดงออกของตนเอง

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางโสภา ตันหน้อย และคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จัดกิจกรรมวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

คณะครู นำนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการทำข้าวแตน ระดับชั้นอนุบาล 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการทำไส้อั่ว ระดับชั้นอนุบาล 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการทำห่อนึ่งปลี ระดับชั้นอนุบาล 2

โดยได้รับเกียรติจากนางนวลจันทร์ วงศ์สุววรณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรการให้ความรู้แก่เด็กๆในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากผู้สูงอายุนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นักเรียนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันภาษาไทย,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากนางสาวธัญญาภรณ์ เกตุจง รองนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการตัดสินและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสำคัญทางวิชาการ (กิจกรรมวันภาษาไทย) รายการการแข่งขันดังนี้

- กิจกรรมการระบายสีภาพพ่อขุนรามคำแหง ระดับชั้นอนุบาล 1

- กิจกรรมเขียนตามรอยปะ ระดับชั้นอนุบาล 2

- กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นอนุบาล 3 คณะครูจัดกิจกรรมตามฐาน 3 ฐาน

     - ฐานที่ 1 กิจกรรมการละเล่นไทย (เดินกะลา)

     - ฐานที่ 2 กิจกรรมทำขนมไทยแสนอร่อย(วุ้นกะทิ)

     - ฐานที่ 3 กิจกรรมมารู้จักพยัญชนะไทย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายองอาจ อินทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมด้วยนางสาวธัญญาภรณ์ เกตุจง รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานเปิดงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งง โดยนางนวลจันทร์ วงศ์สุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

22 กรกฎาคม 2566

ร่วมเดินรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษา และบริเวณรอบสถานศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล จอมแจ้ง (กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันนี้ เวลา 09.00น. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมเดินรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษา และบริเวณรอบสถานศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล จอมแจ้ง (กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสภาวะ ที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุและสิ่งเสพติดเพื่อให้ครูสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และความปลอดภัยแก่ร่างกาย เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเด็กทุกคน เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก และร่วมทำกิจกรรมการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน ดัง 3 รายการ ดังนี้ การแข่งขันระดับชั้นอนุบาล 1 ระบายสีภาพยาเสพติด ระดับชั้นอนุบาล 2 การแข่งขันคัดตามรอยปะยาเสพติด ระดับชั้นอนุบาล 3 การแข่งขันคัดลายมือคำกลอน ยาเสพติด โดยมีคณะครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทั้ง 3 รายการ

26 มิถุนายน 2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง และ นางสาวธัญญาภรณ์ เกตุจง รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   โดยมี ดร.จรูญ ยอดอุโมงค์ และ ผอ.อภิชาติ สมปรารถนา เป็นวิทยากร  ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ชมรมผู้ปกครองฯ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  และบุคลากร ครู สังกัดอื่น ๆ ที่มีความสนใจจาก อบต.บ้านเป้า อบต.สบเปิง ทต.อินทขิล อบต.สันป่ายาง ทต.แม่หอพระ ทต.สุเทพ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

24 มิถุนายน 2566

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศาลาสร้างสุข โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน

08 มิถุนายน 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธาน พิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

28 มีนาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทักษะกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปี พ.ศ. 2566,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทักษะกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

24 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)