ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
18
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
8,581
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
30,877
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
1
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธาน พิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

28 มีนาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทักษะกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปี พ.ศ. 2566,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทักษะกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

24 กุมภาพันธ์ 2566

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 20 ม.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมกับ กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯ ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การรับชมการแสดงสัตว์ ฐานกิจกรรมแมลงยักษ์ ฐานกิจกรรมบ้านสัตว์เลี้ยง ฐานกิจกรรมบ้านไดโนเสาร์ และฐานกิจกรรมบ้านต้นไม้ค่ะ

20 มกราคม 2566

โครงการวันแม่แห่งชาติ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง พร้อมด้วย
คณะครู และนักเรียน ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายพระพรชัยมงคล
และร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกมะลิ บริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
โดยนักเรียนร่วมทำกิจกรรมโมเดลลูกรักแม่ในห้องเรียนให้คุณแม่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ฯ
ปลูกฝังนิสัยด้านกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ของตนเอง และเด็กแสดงออกตามความสามารถของตนเองในทางที่เหมาะสม

 

11 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนดรุณวิทยาสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน หอศิลป์ริมน่าน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 2 ส.ค. 2565 อบรมให้ความรู้บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 3 ส.ค. 2565 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วันที่ 4 ส.ค. 2565 ศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

2. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษา
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษานำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนโรงเรียนอื่น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

04 สิงหาคม 2565

โครงการวันสำคัญทางวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการวันสำคัญทางวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย
วันอังคาร ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวันภาษาไทย
- กิจกรรมการระบายสีภาพพ่อขุนรามคำแหงระดับชั้นอนุบาล 1
- กิจกรรมเขียนตามรอยปะ ระดับชั้นอนุบาล 2
- กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นอนุบาล 3
กิจกรรมตามฐาน 3 ฐาน โดยเวียนฐานๆละ 45 นาที ตามฐานดังนี้
- ฐานที่ 1 กิจกรรมการละเล่นไทย
- ฐานที่ 2 กิจกรรมทำขนมไทย
- ฐานที่ 3 กิจกรรมภาษาไทยน่ารู้

เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของวันวิชาการ
นักเรียนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง
และส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

26 กรกฎาคม 2565

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนูน้อยคู่คุณธรรม,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนูน้อยคู่คุณธรรม วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ วัดแม่ขะจาน และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะครูจัดกิจกรรมตามฐาน จำนวน 3 ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยทำกิจกรรมตามฐานดังนี้ - 1. 1.กิจกรรมฝึกสมาธิเด็กปฐมวัย
2.กิจกรรมเกมการศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

21 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง วันพุธ ที่ 20กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายไพศาล ปุริกา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยให้ความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยจำลองสถานกาณ์ขึ้น เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริง ดังนี้ 1. การป้องกันอัคคีภัย
2. การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ
3. เด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

20 กรกฎาคม 2565

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะครูจัดกิจกรรมตามฐาน จำนวน 3 ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยทำกิจกรรมตามฐานดังนี้ ฐานที่ 1 กิจกรรม TANGRAM ตัวต่อปริศนา
- ฐานที่ 2 กิจกรรมSunshine Rainbow
- ฐานที่ 3 กิจกรรมแซนวิชหรรษา

06 กรกฎาคม 2565

โครงการมาตรการโรคติดต่อ ของรร,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

.

19 พฤษภาคม 2565

โครงการวันสำคัญทางศาสนา รร.ทต.จอมแจ้ง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

.

19 พฤษภาคม 2565

ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โรงเรียนร่ำเปิงวิทยาและบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. -10.00 น. ในนามครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายณัฐวรรธน์ ดอนดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และนางประนอม เฆขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพื่อขอขมาและขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
(ปี๋ใหม่เมือง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โรงเรียนร่ำเปิงวิทยาและบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

22 เมษายน 2565

ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อาวุโสที่ให้ความเคารพนับถือและนายทรงฤทธิ์ เลิศจันทร์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขี้เหล็ก เพื่อขอขมาและขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

18 เมษายน 2565

โครงการวันมาฆบูชา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

.

15 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

.

01 สิงหาคม 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (38 รายการ)