ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
18
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
8,581
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
30,877
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนดรุณวิทยาสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน หอศิลป์ริมน่าน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน วันที่ 2 ส.ค. 2565 อบรมให้ความรู้บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 3 ส.ค. 2565 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วันที่ 4 ส.ค. 2565 ศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

2. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษา
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษานำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนโรงเรียนอื่น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง


 
04 สิงหาคม 2565