ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
18
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
8,581
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
30,877
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (อายุ 3 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

(เอกสารใช้แนบการสมัครตามภาพด้านล่างนะคะ)
สมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง หรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง หรือโทรสอบถามได้ที่????053372432 ต่อ 14 หรือโทร 084 3673363 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

22 กุมภาพันธ์ 2566

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงความยินดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแขงขัน 5 รายการ ดังนี้
1. กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer
2. กิจกรรมเดินตัวหนอน
3. กิจกรรมการต่อตัวต่อเสริมทักษะ
4. กิจกรรมเกมส์ทายซิ เสียงอะไรเอ่ย?
5. กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. กิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี
3. กิจกรรมการต่อตัวต่อเสริมทักษะ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จำนวน 1 รายการ ได้แก่
1. กิจกรรมเกมส์ทายซิ เสียง
อะไรเอ่ย?
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รายการ ได้แก่
1. กิจกรรมเดินตัวหนอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

19 สิงหาคม 2565

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
23 มีนาคม 2565

ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา ช่วงการหยุดการเรียนการสอน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 covid-19,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ครูและบุคคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา ช่วงการหยุดการเรียนการสอน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 covid-19
และการสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมาในสถานศึกษา
13 กรกฎาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฏาคม 2564,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งห้ามสถานศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอน On Site กิจกรรมรวมคนจำนวนมากห้ามจัดด้วย โรงเรียนกินนอนห้ามนักเรียนกลับบ้าน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา WFH
วันที่ 11 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ
สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ เรียนแบบ On site โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
สำหรับสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ หรือโรงเรียนกินนอน ห้ามใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบปกติเช่นกัน รวมถึงไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work From Home ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ????????????ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จึงขอหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ???????????? ????????????ขอให้ผู้ปกครองรับเอกสาร ใบงานและนม ของนักเรียนได้ทุกวันศุกร์เพื่อทำกิจกรรมที่บ้านในอาทิตย์ต่อไป???????????? ????ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้????
12 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
วันพุธ ที่ 7กรกฎาคม 2564 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง ประกอบไปด้วย
1. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
ผอ. กศน. อ. แม่แตง ประธาน
2. นายโปษัณ คีรีแก้ว นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง
3. นางวันเพ็ญ จักขุจัน ผอ. กองการศึกษาเทศบาลสันมหาพน
4. นางสาวฆีฌาณัฐ ผดุงเดชวรทัต ผู้แทนผู้ปกครอง
5. นางบุณยนุช บุญตาล ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
07 กรกฎาคม 2564

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2564,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
ประกาศ????????????
.......ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2564. ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.- 12:00 น. ณ ศาลาสร้างสุข ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
*เรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ*
11 มิถุนายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษา. คณะครู ผู้แลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษา. คณะครู ผู้แลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

10 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิ-19,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
????????????โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิ-19 ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน อย่าลืมปฏิบัติ
ตามในรูปนี้นะค่ะ
1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
2.ล้างมือบ่อยๆ
3.เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
????ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งคะ????
01 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
????????????ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ที่มีอายุ 3-5 ปี
(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
* หลักฐานเอกสารการขอรับการสมัคร :
- ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
* กำหนดการเปิดรับสมัคร :
- วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นวันสุดท้ายแล้วนะค่ะ สมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ในวันและเวลาราชการ)หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-372432 ต่อ 14
และ เบอร์โทร 084-3673363 (น้องเจิน) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการได้นะคะ
30 พฤษภาคม 2564

รับสมัครครูอนุบาล เพื่อสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
05 พฤศจิกายน 2563

ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ค่ะ

20 สิงหาคม 2562

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 12.00น. ณ ศาลาสร้างสุขบ้านแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

19 สิงหาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)