ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
18
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
8,581
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
30,877
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันพุธ ที่ 7กรกฎาคม 2564 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง ประกอบไปด้วย
1. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
ผอ. กศน. อ. แม่แตง ประธาน
2. นายโปษัณ คีรีแก้ว นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง
3. นางวันเพ็ญ จักขุจัน ผอ. กองการศึกษาเทศบาลสันมหาพน
4. นางสาวฆีฌาณัฐ ผดุงเดชวรทัต ผู้แทนผู้ปกครอง
5. นางบุณยนุช บุญตาล ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
07 กรกฎาคม 2564