ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
18
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
8,581
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
30,877
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
????????????ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ที่มีอายุ 3-5 ปี
(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
* หลักฐานเอกสารการขอรับการสมัคร :
- ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
* กำหนดการเปิดรับสมัคร :
- วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นวันสุดท้ายแล้วนะค่ะ สมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ในวันและเวลาราชการ)หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-372432 ต่อ 14
และ เบอร์โทร 084-3673363 (น้องเจิน) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการได้นะคะ

 
30 พฤษภาคม 2564