ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
18
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
8,581
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
30,877
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
แจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฏาคม 2564
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งห้ามสถานศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอน On Site กิจกรรมรวมคนจำนวนมากห้ามจัดด้วย โรงเรียนกินนอนห้ามนักเรียนกลับบ้าน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา WFH
วันที่ 11 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ
สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ เรียนแบบ On site โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
สำหรับสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ หรือโรงเรียนกินนอน ห้ามใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบปกติเช่นกัน รวมถึงไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work From Home ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ????????????ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จึงขอหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ???????????? ????????????ขอให้ผู้ปกครองรับเอกสาร ใบงานและนม ของนักเรียนได้ทุกวันศุกร์เพื่อทำกิจกรรมที่บ้านในอาทิตย์ต่อไป???????????? ????ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้????

 
12 กรกฎาคม 2564