ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
469
ปีนี้
1,625
ปีที่แล้ว
3,678
ทั้งหมด
5,541
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ร่วมถวายต้นกฐิน เพื่อสมทบงานกฐิน วัดแม่ขะจาน,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันนี้เวลา 09.30 น. คณะครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมถวายต้นกฐิน เพื่อสมทบงานกฐิน วัดแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2563

ร่วมถวายต้นกฐิน เพื่อสมทบงานกฐิน วัดแม่ขะจาน,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันนี้เวลา 09.30 น. คณะครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมถวายต้นกฐิน เพื่อสมทบงานกฐิน วัดแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำกระทงมาลอยในบริเวณอ่างน้ำของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีการลอยกระทง เพื่อขอขมาต่อแม่น้ำคงคา ที่ทำให้มีน้ำไว้ใช้บริโภค อุปโภค
ในครัวเรือน
30 ตุลาคม 2563

ขอขอบพระคุณท่านพระครูสุนทรอติชาคโร จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่มามอบขนม นม เงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอขอบพระคุณท่านพระครูสุนทรอติชาคโร จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่มามอบขนม นม เงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงคะ

26 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
เช้าวันนี้..26 กันยายน 2563
นายอินสอน โสภา นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ร่วมเปิดงานกิจกรรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความรู้การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งค่ะ
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ
26 ตุลาคม 2563

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระ ช่วงสัปดาห์เข้าพรรษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
วันที่ 25 กันยายน 2563
เวลา 08.20 น.คณะครู ผู้ดูแลเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระ ช่วงสัปดาห์เข้าพรรษา
ณ วัดแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่คะ
25 กันยายน 2563

เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ณ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันที่ 23 กันยาคม 2562 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง คณะครูผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง พานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งเข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ซึ่งผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนเข้าร่วมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีผลการแข่งขันดังนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
ชนะเลิศการปั้นดินน้ำมัน
ชนะเลิศทักษะวิชาภาษาไทย
ชนะเลิศการเล่านิทานประกอบสื่อ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวิชาคณิตศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 เต้นประกอบเพลงโตไปไม่โกง

23 กันยายน 2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
18 กันยายน 2562

ร่วมทำบุญประเพณีตานสลากภัตร ณ วัดแม่ขะจาน ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง นำนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และนักเรียนศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จอมแจ้งร่วมทำบุญประเพณีตานสลากภัตร ณ วัดแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

17 กันยายน 2562

ทำบุญประเพณีตานสลากภัตร,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
จอมแจ้ง นำนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และนักเรียนศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
จอมแจ้งร่วมทำบุญประเพณีตานสลากภัตร ณ วัดแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13 กันยายน 2562

กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ การทำไข่ป่าม ใส่ใบตอง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ การทำไข่ป่าม ใส่ใบตอง
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง จากการลงมือทำเองทุกขั้นตอน

16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดกิจกรรม 3 ฐาน ฐานที่ 1น้ำตาลหายไปไหน ฐานที่2 น้ำแปลงกาย
ฐานที่3 ลูกโป่งยกแก้ว ซึ่งนักเรียน ได้เรียนรู้จากการสังเกต การทดลอง การลงมือ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งของต่างๆ ที่ทำการทดลอง

16 สิงหาคม 2562

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชะยมงคล,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ดูแลเด็กจัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชะยมงคล และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ "แม่ดีเด่น" ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

09 สิงหาคม 2562

สัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

สัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันพระ โดยคณะครู ผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งได้นำนักเรียนใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดแม่ขะจาน เพื่อส่งเสริมประเพณีสำคัญทางศาสนา ให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงถึงประเพณีอันดีงาม ได้ฝึกปฏิบัติ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั่งแต่ยังเยาว์วัย

24 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู
ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก
นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ซึ่งได้นำนักเรียนถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 เล่ม ณ วัดแม่ขะจาน วัดดอยจอมแจ้ง
วัดหนองโค้ง วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย (แม่ขิ) และวัดห้วยไร่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)