ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
598
ปีนี้
3,864
ปีที่แล้ว
3,678
ทั้งหมด
7,780
ไอพี ของคุณ
3.231.230.177
ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา ช่วงการหยุดการเรียนการสอน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 covid-19,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ครูและบุคคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา ช่วงการหยุดการเรียนการสอน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 covid-19
และการสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมาในสถานศึกษา
13 กรกฎาคม 2564

แจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฏาคม 2564,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งห้ามสถานศึกษาทุกประเภทจัดการเรียนการสอน On Site กิจกรรมรวมคนจำนวนมากห้ามจัดด้วย โรงเรียนกินนอนห้ามนักเรียนกลับบ้าน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา WFH
วันที่ 11 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้ยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ
สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ หรือ เรียนแบบ On site โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
สำหรับสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ หรือโรงเรียนกินนอน ห้ามใช้อาคารจัดการเรียนการสอนแบบปกติเช่นกัน รวมถึงไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอน เดินทางกลับภูมิลำเนา
และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work From Home ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ????????????ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จึงขอหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ???????????? ????????????ขอให้ผู้ปกครองรับเอกสาร ใบงานและนม ของนักเรียนได้ทุกวันศุกร์เพื่อทำกิจกรรมที่บ้านในอาทิตย์ต่อไป???????????? ????ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้????
12 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
วันพุธ ที่ 7กรกฎาคม 2564 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอแม่แตง ประกอบไปด้วย
1. นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ
ผอ. กศน. อ. แม่แตง ประธาน
2. นายโปษัณ คีรีแก้ว นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง
3. นางวันเพ็ญ จักขุจัน ผอ. กองการศึกษาเทศบาลสันมหาพน
4. นางสาวฆีฌาณัฐ ผดุงเดชวรทัต ผู้แทนผู้ปกครอง
5. นางบุณยนุช บุญตาล ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามมาตรฐานสถานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
07 กรกฎาคม 2564

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2564,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
ประกาศ????????????
.......ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2564. ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.- 12:00 น. ณ ศาลาสร้างสุข ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
*เรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ*
11 มิถุนายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษา. คณะครู ผู้แลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับพนักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษา. คณะครู ผู้แลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

10 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิ-19,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
????????????โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันไวรัสโควิ-19 ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน อย่าลืมปฏิบัติ
ตามในรูปนี้นะค่ะ
1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
2.ล้างมือบ่อยๆ
3.เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
????ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งคะ????
01 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
????????????ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ที่มีอายุ 3-5 ปี
(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
* หลักฐานเอกสารการขอรับการสมัคร :
- ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
* กำหนดการเปิดรับสมัคร :
- วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นวันสุดท้ายแล้วนะค่ะ สมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลจอมแจ้ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง (ในวันและเวลาราชการ)หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-372432 ต่อ 14
และ เบอร์โทร 084-3673363 (น้องเจิน) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการได้นะคะ
30 พฤษภาคม 2564

รับสมัครครูอนุบาล เพื่อสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th
05 พฤศจิกายน 2563

ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ภายในสถานศึกษา เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ค่ะ

20 สิงหาคม 2562

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562,โรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง,jomjangschool.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 12.00น. ณ ศาลาสร้างสุขบ้านแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

19 สิงหาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)